Monday, September 2, 2013

УВБ-76

УВБ-76, мөн түүнийг өөрөөр The Buzzer ч гэж нэрлэдэг байна. Өдөр шөнийн 24 цагийн туршид, 4625 кгц-ийн үелзэл дээр минутанд 25 удаагийн давтамжтайгаар хэлбэлздэг уг монотон дохиог анх 1970-аад оны сүүл үе болон 1980-аад оны эхээр 'барьж' авсан гэдэг. Гэвч одоог хүртэл уг дохионы эх сурвалжийг хүмүүс олж чадахгүй байгаад л хамаг учир байгаа юм. Мөн хэн, хаанаас, бас яах гэж энэхүү дохиог илгээдэг вэ? гэсэн дараагийн асуултууд ч мөн адилгүй хариултгүй хэвээр л байна.

Нэрний тухайд ...

Англи хэлтэй сонсогчдын дунд уг радио станц нь дээр дурьдсан 'the Buzzer' нэрээрээ алдаршсан бол дохиог хамгийн анх олж сонссон Оросууд түүнийг жужжалка буюу алх гэж нэрлэсэн байна. Учир нь уг хачирхалтай станцын зүгээс дамжуулдаг авинаас нь үүдээд ийнхүү нэрлэсэн хэрэг. Харин түүний албан ёсны нэрний тухайд гэвэл хэн ч тодорхой сайн мэддэггүй нь сонирхолтой хэрэг шүү. 2010 оны 9-р сарыг хүртэл уг станц өөрийгөө УВБ-76 гэх кодоор тодорхойлж байсан бол мөн сараас хойш МДЖБ гэх болжээ. Гэхдээ зарим сонсогчид станцын жинхэнэ нэрийг УЗБ-76 хэмээн үздэг аж. Ихэнх дохио дамжуулалтынхаа өмнө тэд дээрх хоёр кодыг хэлдэг бөгөөд чухам эдгээр нь уг станцын нэр үү аль эсвэл таних код уу гэдгийг хэн ч мэдэлгүй байсаар мөн өдийг хүргэжээ.

Формат.

Станц нь Амплитуд-Модуляци техникийг ашиглан side band (R3E) дохиог илгээдгээс гадна заримдаа бүтэн хос-sideband бүхий AM (A3E) долгионыг дамжуулдаг байна. Дохио нь 1.2 секунд үргэлжилдэг дүнгэнэсэн авиаг дамжуулдаг бөгөөд дундаа 1-1.3 секундын давтамжтайгаар, өөрөөр хэлбэл минутанд 21-34 удаа илгээгддэг байна. Гэхдээ түүний хэлбэлзэл далайц үе үе өөрчилөгддөг нь нэн хачирхалтай. Тухайлбал 2010 оны 11-р сараас өмнө уг дохионы давтамж арай богино буюу 0.8 секунд байж л дээ. Түүнчлэн ямар нэгэн цагт нэг минут дутуу байхад уг дохио нь тасралтгүй үргэлжилсэн хэлбэрээр илгээгддэг байсан ба энэхүү зүй тогтол нь 2010 оны 6-р сарыг хүртэл ажиглагдсан аж.

1982 оноос 1990 оныг хүртэл зөвхөн бип-бип гэсэн сигналыг дамжуулж байгаад түүнээс хойш дүнгэнэсэн авиаг илгээдэг байгаад 2003 оны 1-р сарын 16-наас эхлээд арай өндөр өнгөөр, илүү урт хэлбэрээр илгээгддэг болсон байна (ойролцоогоор минутанд 20 давтамжтайгаар).

Дуут дохио.

Уг станцыг зөвхөн авиа дамжуулдаг байсан гэж бодож байна уу? Тэгвэл тэд маш ховор тохиолдолд дуут дохиог илгээдэг байсан байна! Орос хэлээр дамжуулж байсан эдгээр мессежүүдийг та бүхэнд хүргье.
 • 1997 оны 12-р сарын 24-ний 21:00 цагт : "Яа УВБ-76, Яа УВБ-76. 180 08 БРОМАЛ 74 27 99 14. Борис, Роман, Олга, Михаил, Анна, Лариса. 7 4 2 7 9 9 1 4."
 • 2002 оны 12-р сарын 9-ний 04:18 цагт : "УВБ-76, УВБ-76. 62 691"
 • 2006 оны 2-р сарын 21. 07:57 цагт : "УВБ-76, УВБ-76. 75-59-75-59. 39-52-53-58. 5-5-2-5. Константин-1-9-0-9-0-8-9-8-Татьяна-Оксана-Анна-Элена-Павел-Шука. Константин 8-4. 9-7-5-5-9-Татиана. Анна Лариса Ульяна-9-4-1-4-3-4-8"
2010 оны дундуур уг станцын үйл ажиллагаа урьд урьдынхаасаа илүүтэйгээр эрчимчиж ирсэн бөгөөд сонсогчдод өөрсдийн зүгээс илгээж буй дохиог 'барьж авах' боломжийг олгох гэсэн мэт дуу дохио дамжуулах нь ихэссэн байна. Гэвч дамжуулсан нууцлаг код болоод мессежүүдийн учрыг олсон хүн гараагүй л байгаа аж. Харин мөн оны 6-р сарын 5-нд УВБ нь ойролцоогоор 24 цаг чимээгүй байж байснаа 6-р сарын 6-ны өглөөнөөс эхлээд эргээд хэвийн ажиллагаандаа оржээ. Тэдний ийнхүү чимээ аниргүй 'алга болсон' нь мөн л ховор үзэгдэл байлаа. Ингээд 2010 оны 8-р сарын 23-ны 13:35 цагт дараах дуут дохиог дамжуулсан байна.

"УВБ-76, УБВ-76. 93 882 НАИМИНА 74 14 35 74" (8-р сарын 23-ны бичлэгийг сонсох)

Дээрх дохиог илгээснээс хойш хоёр хоногийн дараа буюу 8-р сарын 25-ны 07:43 цагт станцаас дохио дамжуулах нь мөн л зогссон байна. Энэ үед микрофоныг цохин шалгаж буй чимээ тэрхүү дамжуулалтын өрөөнөөс сонсогдсоны дараахан цахилгаан шуугиан орж ирсэн ба үүний дараагаар дохио эргээд урьдын адил дамжуулагдаад эхэлсэн гэнэ. Мөн энэ өдөр дохионы цаана хүмүүсийн ярилцах чимээ дуулдсан байна. 9-р сарын 7-ны 16:48 цагт тэд мөн дуут дохио илгээсэн нь :

"Михаил Дмитрий Зеня Борис. Михаил Дмитрий Зеня Борис. 04 979 Д-Р-Э-Н-Д-О-У-Т. T-Р-Э-Н-Э-Р-С-K-И-Я."

байсан бөгөөд энэ бол 9-р сарын 30 хүртэл дамжуулагдсан 25 дуут дохионы эхнийх нь байжээ. Харин 10-с 12-р сард бүр 56 ийм дохио ирсэн бөгөөд 9-р сарын 10-наас танил болсон УВБ-76 кодыг МДЖБ болгож өөрчилсөн байна. Түүнчлэн 2011 оны 1-р сарын 5-с, 2-р сарын 5-н хүртэл дахиад 14 дуут дохио дамжуулагджээ.

Ердийн бус дамжуулалтууд.

Дүнгэнэсэн авианы хажуугаар өрөөн доторх бусдынх нь ярилцах чимээ дуулдаж байсан явдал нь уг сигнал ямар нэгэн төхөөрөмжөөс шууд биш харин өрөөнд байрлуулсан төхөөрөмжөөс дамжуулагдаж байгааг баталж өгжээ! Тэгэхээр микрофоныг үргэлж нээлттэй байлгаад тухайн нууцлаг төхөөрөмжөөс гарсан чимээг сонсогчдод сонсгож байсан гэсэн үг юм. Мөн тэрхүү нууц байгууллагад тэд микрофоныг санамсаргүйгээр нээж орхисон гэж үзэх хүмүүс ч гарч ирж байлаа.  Харин 2001 оны 11-р сарын 3-нд, Оросоор ярих үл мэдэгдэх хүний яриа тод гэгч нь дуулджээ.

"Я - 143. Не получаю генератор." "Идёт такая работа от аппаратной."

Тэгж явсаар 2010 оны 9-р сарын 1-нд Чайковскийн "Хунт Нуур"-ын хэсгээс 38 секунд тоглогдсон нь үнэхээр ховорхон тохиолдол болсон юм. Дөрвөн хоногийн дараа буюу 9-р сарын 5-ны 12:30-д үл мэдэгдэх эмэгтэй Оросоор 1-9 хүртэл тоолсон бол цагийн дараа (13:39-д) сигнал хэсэг хугацаанд завсарласан ба эрэгтэй хоолойгоор мөн дуут дохио дамжуулагджээ.

2010 оны 11-р сарын 11-ны 14:00 цагт бүхэл бүтэн 30 минут хэртэй үргэлжилсэн телефон утасны яриа санамсаргүй дамжуулагдсаныг нэгэн сонсогч бичиж авжээ. [Энд дараад дэлгэрэнгүй мэдэж аваарай.] Тэнд "Бригадын үүрэгт офицер үүрэг гүйцэтгэж байна", "Дебют", "Судак", "Надежда" болон "Вулкан" зэрэг үгсийг харилцааны код үг болгон хэрэглэж байсан гэдэг.

Мөн 2011 оны 4-р сарын 9-нд өнөөх нууцлаг авиа гаргагч төхөөрөмжийг сааталд орсон хэмээн сонсогчид үздэг бөгөөд 10-р сарын 27-нд бас ийм тохиолдол бүртгэгдэж сигналд шуугиан илэрч байжээ.

Байрлал.

Энэхүү станцыг засгийн газар болоод томоохон радио ФМ-үүдээс өөрсдийн биш гэдгийг албан ёсоор мэдэгдсэн байна.  Литуанын харилцаа холбооны хуучин сайд хүртэл нэгэнтээ уг станцын талаар мэдээлэл хийж магадгүй бидэнд ямар нэгэн зүйлийг анхааруулж байж мэдэх юм гэжээ. Мөн цэрэг армийнхан тэдний дохиог алдалгүй цаг үргэлж хянаж байдаг гэсэн мэдээлэл тархжээ. Энэ ч тодорхой байх. Түүнчлэн Оросын шинжлэх ухааны сэтгүүл дээр уг станцыг дэлхийн ионосферийн өөрчлөлтийг дохио хэлбэрээр дамжуулж байж мэдэх юм гэж бичсэн байна.

Өөр нэгэн таамаглал гарсан нь энэ бүхнийг Оросын армийн зүгээс хийж буй ажил гэх бөгөөд хүмүүсийн анхаарлыг ямар нэгэн зүйлээс сатааруулах үүднээс ийм дохиог дамжуулах болсон ч гэдэг юм.

Хүмүүс, сонсогчид тэдний байрлалыг олохыг маш их хүсч байсан нь тодорхой, тэгээд дохионы сонсогдсон газруудад дүн шинжилгээ хийсээр эцэстээ Оросын Поварово-д, тодруулж хэлбэл уртраг өргөрөгийн  56°5′0″N 37°6′37″E дээр байрлаж байсныг нь тогтоожээ. Энэ нь Москвагийн дэргэдэх Ложки суурингаас баруун хойд зүгт 40 км-ийн зайд байрлах Солнечного́рск болон Зеленоград хотуудын хооронд гэсэн үг юм. Гэвч станцын байрлалыг яг таг олж чадалгүй байсаар 2011 онтой золгожээ. Харин 2010 онд дамжуулагчийн байршил өөрчлөгдөж Псков-ын зүгээс сонсогдох болсон гэнэ.

2011 онд хэсэг бүлэг сайн дурын хайгуулчид Поваровод нэгэн эзэнгүй байшинг олсон ба тэд үүнийг цэргийн бааз байсан гэдгийг баталж байгаа юм. Мөн тэндээс тун сэжиг бүхий баримтууд ч бас олдсон байна. Ингээд уг газар УВБ-76-ын хуучин байршил мөн болох нь батлагджээ!

Ингээд тэдний байрлаж байсан хуучин станцтай танилцана уу.Илүү ойроос авсан гэрэл зурагнуудыг доорх линкээр ороод сонирхоорой.

Одоог хүртэл УВБ-76 станцын зүгээс дохио ирсээр байгаа бөгөөд хүмүүсийг төөрөгдүүлсэн хэвээр л байна. 

Эх сурвалж : www.wikipedia.com

4 comments:

 1. Энийг тэгээд координатаар нь олчиж болдгүймуу?

  ReplyDelete
 2. энийг одоо тэгээд зүгээр энгийн радио нтр ээр эндээс сонсож болох болвуу?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Engiin radionii chadal arai l hurehgui bolvuu !! sonirholtoi sanagdchihlaa

   Delete
 3. ene uneheer sonirholtoi ymaa buur nuutsiig ni tailj medeh husel turj baina shuu

  ReplyDelete